Item type: International Seconded Duty station: Chisinau, Donetsk, Kyiv, Podgorica, Ukraine, Warsaw (-) Chisinau (-) Donetsk (-) Kyiv (-) Podgorica (-) Ukraine (-) Warsaw (-) International Seconded