On behalf of - Archvie: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Duty station - Archive: Chernivtsi, Kharkiv, Kramatorsk (Donetsk region) (-) Chernivtsi (-) Kharkiv (-) Kramatorsk (Donetsk region) (-) OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kharkiv
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Chernivtsi
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Chernivtsi
  Deadline
 • Finance Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Chernivtsi
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk (Donetsk region)
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kharkiv
  Deadline
 • National Security Officer
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , multiple locations
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Chernivtsi
  Deadline
 • Transport Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Chernivtsi
  Deadline