On behalf of - Archvie: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Duty station - Archive: Donetsk, Mariupol, Sievierodonetsk, Odesa, Stanytsa Luhanska (-) Donetsk (-) Mariupol (-) Sievierodonetsk (-) Odesa (-) Stanytsa Luhanska (-) OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
 • ICT Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Donetsk
  Deadline
 • Human Resources Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Donetsk
  Deadline
 • Deputy Monitoring Team (MT) Human Dimension Co-ordinator
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Donetsk
  Deadline
 • Patrol Group Leader
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Donetsk
  Deadline
 • National Medical Officer
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Donetsk
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Mariupol
  Deadline
 • Driver
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Mariupol
  Deadline
 • Finance Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Sievierodonetsk
  Deadline
 • Supply Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Sievierodonetsk
  Deadline
 • HUMAN RESOURCES ASSISTANT
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Donetsk
  Deadline
 • ICT Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Mariupol
  Deadline
 • Transport Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Odesa
  Deadline
 • Warehouse Clerk
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Mariupol
  Deadline
 • Transport Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Odesa
  Deadline
 • Supply Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Donetsk
  Deadline
 • Communications Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Mariupol
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Odesa
  Deadline
 • Field Security Officer
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Donetsk
  Deadline
 • DRIVER
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Sievierodonetsk
  Deadline
 • Transport Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Donetsk
  Deadline
 • Supply Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Mariupol
  Deadline
 • Finance Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Odesa
  Deadline
 • Administrative Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Donetsk
  Deadline
 • Cleaner
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Mariupol
  Deadline
 • Driver
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Mariupol
  Deadline