On behalf of - Archvie: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Duty station - Archive: Kramatorsk, Chernivtsi, Kadiivka, Sievierodonetsk, Stanytsa Luhanska (-) Kramatorsk (-) Chernivtsi (-) Kadiivka (-) Sievierodonetsk (-) Stanytsa Luhanska (-) OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kadiivka
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • Transport Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • Finance Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • Human Resources Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • Finance Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Sievierodonetsk
  Deadline
 • Supply Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Sievierodonetsk
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Chernivtsi
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kadiivka
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • Cleaner
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • Driver
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • DRIVER
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Sievierodonetsk
  Deadline
 • Finance Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • DRIVER
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kadiivka
  Deadline
 • Manual Worker
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kadiivka
  Deadline
 • HUMAN RESOURCES ASSISTANT
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Sievierodonetsk
  Deadline
 • Finance Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • Manual Worker
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Chernivtsi
  Deadline
 • ICT Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline
 • Language Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Chernivtsi
  Deadline
 • Transport Assistant
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Sievierodonetsk
  Deadline
 • Driver
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Sievierodonetsk
  Deadline
 • Driver
  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine , Kramatorsk
  Deadline